آرشیو
میز خدمت
سیمای کشاورزی شهرستان‌ها
 • مساحت کل 1500(20500)
 • جمعیت کل 603
 • اراضی دایر 12468.4
 • اراضی منایع طبیعی 0
 • کل محصولات زراعی 321728
 • کل محصولات باغی 12693
 • کل تولیدات گیاهی 341944
 • کل تولیدات شهرستان 556020
 • کل سطح زیر کشت 11265.1
 • ارزش کل محصولات 60367.614
 • تعداد کل واحدهای تولیدی 354
 • تعداد مراکز خدمات 1
 • کل تولیدات دامی 214076
آمار
چندرسانه ای
آرشیو
تنظیمات قالب