شرح وظایف:

مطالعه و بررسی برای تهیه و تنظیم برنامه توسعه سطح زیر کشت به روش هیدورپونیک و افزایش میزان تولید در واحد سطح محصولات گلخانه ای

نظارت بر اجرای پروژه های گلخانه مطالعه و بررسی گزارش پیشرفت عملیات در مقاطع مختلف

هماهنگی برنامه های مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاران در امور گلخانه

بررسی و مطالعه طرح های اجرایی در زمینه گلخانه و اظهار نظر جهت تصویب

نظارت و مشارکت در ارزشیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدیدنظر لازم

ایجاد هماهنگی در خصوص ارتباط مستمر با سرمایه گذاران به منظور تبادل اطلاعات و همکاری لازم

شرکت در جلسات متشکله و اظهار نظر درباره مسائل مطروحه

نظارت برفعالیت کارشناسان و کادر تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در کلیه موارد

نظارت بر تولید محصول سالم و گواهی شده

همکاری با واحدهای ذیربط به منظور جلوگیری از ورود بیماریها و آفات قرنطینه ای 

مطالعه و بررسی طرح ها ی احداث گلخانه

مطالعه و بررسی نیازهای تحقیقاتی و آموزشی با رعایت اولویت ها

برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری از عوامل تولید و دستیابی به الگوی مناسب کشت متناسب با ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی

صدور جواز تاسیس برای احداث گلخانه

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب