ردیف

عنوان

آدرس

1

سامانه کارا

http://kara.mcls.gov.ir

2

سامانه یکپارچه اعتباری (سیتا)

http://cita.maj.ir

3

سامانه جامع مدیریت اطلاعات و واگذاری مجتمع ها و شهرک های کشاورزی

http://192.168.1.53

4

شرکت شهرک های کشاورزی

www.apcp.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب