نام: محسن

نام خانوادگی:بنائیان

عنوان:مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:زینب

نام خانوادگی:حیدر پور

عنوان:کارشناس شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:z.heidarpour@tehran-agri.ir

 آدرس:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حمید

نام خانوادگی:عنادی

عنوان:کارشناس شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:H.enadi@tehran-agri.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب