ردیف عنوان آدرس
1 سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا بانک)     http://cita.maj.ir
2 تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (بهین یاب)                www.Behinyab.ir
3 سامانه کارا                                                                     https://kara.mcls.gov.ir 
4 بانک کشاورزی                                                                                www.bki.ir
5 سامانه رصد اشتغال                                                         http://rasad-eshteghal.ir
6 معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی                                             http://dpe.maj.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب