1-     اهداف سند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  استان دربخش کشاورزی استان تهران(1396-1400) چه بوده است؟

این سند طی بیش از 5 ماه نشست های تخصصی با همکاری ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، معاونین محترم ایشان و کارشناسان ذیربط،معاونین محترم برنامه ریزی سایر دستگاه های اجرای ذیمدخل با معاون برنامه ریزیی و امور اقتصادی ، مدیران شهرستان ، مدیر امور برنامه و بودجه و کارشناس این مدیریت ، و نیز جلسات کارشناسی متعدد مورد بحث ببرسی دقیق و مشخص نمودن احجام و اعتبارات بخش کشاورزی در پنجساله ششم توسعه در سطح استان و شهرستان تهیه ، تدوین و ابلاغ گردیده است.  اهداف اساسی سند مذکور به شرحتوضیحات ذیل می باشد:

  1. حفاظت و صیانت از پایداری منابع پایه تولید و تقویت زیرساختها و زیر بناهای تولید
  2. تشویق و توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی در بخش کشاورزی
  3. دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق اجرای راهبردهای پایداری منابع پایه تولید و تقویت زیر ساختها
  4. ارتقا بهره وری (اقتصادی کردن تولید) و ایجاد ظرفیت جدید تولیدی
  5. سلامت تولید

 

2-     تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای(ملی و استانی) در سنوات اخیر عمدتاً به صورت اسناد خزانه اسلامی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد. اسناد خزانه اسلامی چیست؟

 

 اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت که اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.

 

 در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند.

 

3-     دستاوردهای سفر ریاست محترم جمهور و هیات محترم در دولت یازدهم و دوزادهم در چه زمینه ای بوده است؟

 

طی سه دورسفر ریاست محترم جمهور و هیات همراه در دولت های یازدهم و دوزادهم  به استان تهران ، بخش کشاورزی در سفر به شهرستان های جنوب غرب و شهرستان ری  از پنج مصوبه بهره مند گردیدکه طی آن 6346 هکتار از اراضی این شهرستان ها مجهز به سامانه های نوین آبیاری، تکمیل شبکه کانال محمدیه جهت آبیاری 8000 هکتار از اراضی مربوطه شده و عملیات اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی (ری)  شامل 4 کیلومتر زهکش و 6 کیلومتر جاده و نیز لوله گذاری (جنوبغرب) اراضی کشاورزی به حجم 15.6کیلومتر در حال انجام می باشد.  

 

4-     کمک های فنی و اعتباری  چیست؟

 

به کمک های بلاعوض دولت جهت افزایش بهره وری آب در عرصه های کشاورزی و نیز افزایش سرمایه صندوق های حمایتی بخش کشاورزی اتلاق می گردد که پس از دریافت سهم بهره برداران دولت نسبت به تکمیل سهم خود اقدام می نماید. شایان ذکر است با تدابیر متخذه نسبت این اعتبارات در سالهای اخیر رشد روز افزونی را نشان می دهد.

 

5-     اعتبارات هزینه ای استانی چیست؟

اعتبارات دستگاههای اجرایی در بخش هزینه ای در قالب موافقت نامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ودستگاه اجرایی مبادله می شود ، و در برنامه ها وفصول هزینه ای مشخص قابل هزینه است .

اعتبارات هزینه ای پرسنلی شامل دو قسمت می باشد :

1-      حقوق و مزایای مستمر که براساس بند "و" تبصره  19 قانون بودجه سال 1386 خزانه معین استان راسا اقدام به پرداخت حقوق کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاههای اجرایی می نماید .

 

2-      مزایای غیرمستمر شامل رفاهی ، اضافه کار و مأموریت می باشد.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب