ردیف عنوان  آدرس
1 پرتال سازمان www.tehran-agri.ir
2 سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک(سماک) http://semak.maj.ir
3 سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی http://10.7.234.126/login/login.php
4 سامانه ساوانا(سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا) http://sdb.thmporg.ir
5 سامانه فیش حقوقی http://salary.tehran-agri.ir
6 سامانه تبادل اطلاعات داخل سازمان و ادارات تابعه(FTP) http://5.160.88.73/login.html
7 سامانه تبادل اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی(FTP) http://ftp.maj.ir
8 سامانه آمار و اطلاعات (پروژه های اقتصاد مقاومتی) http://data.jahadweb.ir
9 سامانه نیپا(سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی) http://nipa.mporg.ir
10 سامانه رصد اقتصاد مقاومتی www.moghavemati-th.com
11 سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی سیتاد https://192.168.27.57/index.html
12 سامانه اطلاعات آماری استان تهران http://amar.thmporg.ir
13 بانک مرکزی ایران/آمار و داده ها https://www.cbi.ir/section/1378.aspx
14 مرکز آمار ایران/درگاه ملی آمار https://www.amar.org.ir
15 وزارت جهاد کشاورزی/معاونت برنامه ریزی/مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات https://dpe.maj.ir/index.aspx?tempname=amar&lang=1&sub=65
16 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران http://thmporg.ir
17 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران http://te.mefa.ir
18 مرکز ماهر https://cert.ir
19 درگاه واحد خدمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://ees.ict.gov.ir/services
20 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی https://www.cara.ir
21 سازمان فناوری اطلاعات ایران https://ito.gov.ir
22 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات https://www.ict.gov.ir
23 سامانه اطلاعات مکانی استان تهران https://wgis.thmporg.ir
24 سامانه مدیریت اطلاعات دام http://dam.jahadweb.ir

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب