سؤال1. چرا هنگام باز کردن پرتال سازمان بالای صفحه پرتال(Header) نمایش داده نمی شود؟
پاسخ.  چون بر روی سیستم شما نرم افزار Flash Player نصب نیست.
سؤال2. آیا ما می توانیم در قسمت مقالات علمی که در پرتال سازمان قرار دارد اطلاعات قرار دهیم و با بخش پرتال سازمان در این زمینه همکاری داشته باشیم؟
پاسخ.  بله در صورت تمایل به همکاری در گذاشتن اطلاعات در لینک مقالات علمی می توانید با شماره تلفن 81122214-021 ، مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات تماس گرفته تا راهنمائی شده و در صورت لزوم سطح دسترسی ، جهت همکاری دریافت نمائید.
سؤال3. جهت دریافت شماره تماس مدیران و یا معاونین سازمان به کدام قسمت پرتال مراجعه کنیم؟
پاسخ.  در ستون سمت راست صفحه پرتال ، از لینک درباره ما ، زیرلینک معرفی مسئولین سازمان را کلیک کنید.
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب