نام:ابوالفضل

نام خانوادگی: کشمیر

عنوان: ذیحساب و مدیر امور مالی

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:23 سال

شماره تلفن: 02181122525

پست الکترونیک: A.keshmir@tehran-agri.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: سامان

 نام خانوادگی:عبدی

عنوان:کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 02181122534

پست الکترونیک: s.abdi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محسن

نام خانوادگی:دهقان نیری

عنوان:رئیس اداره رسیدگی به اسناد

شماره تلفن:02181122535

پست الکترونیک: m.dehghan@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام:حمید

نام خانوادگی:داداش زاده مهربانی

عنوان:کارشناس مسئول اعتبارات هزینه ای

شماره تلفن:02181122541

پست الکترونیک: h.dadashzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:سیروس

نام خانوادگی: یوسفوند

عنوان:کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 02181122540

پست الکترونیک: s.yosefvand@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:احمد

نام خانوادگی: درده

عنوان: رابط خزانه

شماره تلفن: 02181122531

پست الکترونیک: a.dordeh@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:الهام

نام خانوادگی:پاشایی

عنوان:رئیس اداره تنظیم حسابها

شماره تلفن: 02181122532

پست الکترونیک:e.pashaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
   نام:سهیلا

نام خانوادگی:کریمی

عنوان: مسئول دفتر امور مالی

شماره تلفن: 02181122516

پست الکترونیک:s.karimi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:مرضیه

نام خانوادگی:حیدری

عنوان:کارشناس امور مالی

شماره تلفن: 02181122523

پست الکترونیک:m.heydari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:زهرا

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:کارشناس صدور حواله

شماره تلفن: 02181122539

پست الکترونیک:z.rezaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام: اعظم

نام خانوادگی:باقری

عنوان:کارشناس مسئول اعتبارات سرمایه ای

شماره تلفن:02181122533

پست الکترونیک:a.bagheri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:سیده مائده

نام خانوادگی:دهزاد

عنوان:کارشناس مسئول حقوق و دستمزد شاغلین

شماره تلفن: 02181122527

پست الکترونیک:m.dehzad@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:فاطمه

نام خانوادگی:نقیان

عنوان:کارشناس مسئول اسناد خزانه

شماره تلفن: 02181122527

پست الکترونیک:f.naghian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
لیست اخبار صفحه :1
دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در کنگره ۱۲ هزار شهید استان تهران (اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان)

دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در کنگره ۱۲ هزار شهید استان تهران (اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان)

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پیامی خانواده بزرگ کشاورزی استان و عموم مردم شهیدپرور، انقلابی و ولایتمدار و دلدادگان به مکتب ایثار و شهادت را برای شرکت در مراسم کنگره ملی سرداران و دوازده هزار شهید استان تهران ( اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان تهران) دعوت کرد.

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب