نام:سیاوش

نام خانوادگی:جهانشاهی

عنوان: سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

رشته شغلی:کارشناس آزمایشگاه و دفع آفات کشاورزی و منابع طبیعی

سنوات خدمت تا کنون:27 سال

شماره تلفن: 02181122411

پست الکترونیک: 

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب