کمیته زنان وخانواده حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درنظر دارد تا از نظرات همکاران در تدوین برنامه های فرهنگی این مجموعه در حوزه مشاوره بهره مند گردد. قابل توجه شرکت کنندگان محترم به قید قرعه به کسانی که همه سوالات را در موعد مقرر پاسخ دهند جوایزی اهدا می گردد.
الف)مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه
ب)میزان نیاز به مشاوره در موضوعات ذیل:
ج) نحوه برگزاری جلسات
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب