پیام تکریم در کلام مقام معظم رهبری : مسئولین اداری باید رضایت خدا و عموم مردم مسلمان را در انجام وظایف و مسئولیتها مد نظر داشته باشند نه این که رضایت خود را بر خشم عامه مردم کوچه و بازار ترجیح دهند .
در صورت تمایل این قسمت را تکمیل کنید:
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب