اولویت های توسعه آبزی پروری در استان:

 • پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با توجه به توسعه اجرای سامانه های نوین آبیاری
 • پرورش انواع گونه های ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری با توجه به تنوع اقلیمی، وضعیت آب و هوایی و وجود رودخانه ها، قناتها و چاه های آب کشاورزی
 • تکثیر و تولید بچه ماهی ماهی قزل آلا با توجه به وجود چشمه ها و منابع آبی با دمای پایین.
 • تولید انواع ماهیان زینتی آب شور و شیرین و گیاهان آبزی به دلیل اقلیم مناسب، نزدیکی به فرودگاه بین المللی و بازار گسترده
 • ایجاد مراکز دپو و زنده فروشی آبزیان با توجه به نزدیکی به بازار بزرگ مصرف تهران و تعداد واحدهای تولید قزل آلا در استان.

 

اهم سیاست های شیلات استان تهران در برنامه پنجساله:

 • تغییر الگوی کشت و ایجاد تنوع گونه ای، تکثیروپرورش گونه های جدید بخصوص گونه های اقتصادی و بازارپسند(ماهیان خاویاری، تیلاپیا و...)
 • استفاده از روش های جدید در تکثیر و پرورش آبزیان شامل
 • پرورش ماهی در قفس با اولویت آب بندانها و آبهای غیر شرب
 •  تغییرالگوی کشت آبزیان از آبهای شیرین به آبهای لب شور و شور مانند آرتمیا
 • ترویج پرورش گونه های جدید مانند: ماهیان خاویاری، کپور دریایی، ماهی سفید دریای خزر و  پرورش متراکم کپور ماهیان
 • تقویت، تشویق و توسعه تشکل های خصوصی آبزی پروری در استان تهران
 • توسعه و تقویت صنایع فرآوری و بسته بندی شیلات و تنوع بخشیدن به محصولات شیلاتی
 • کمک به بخش خصوصی و حضور در بازارهای بزرگ مصرف آبزیان در استان
 • توسعه فرهنگ مصرف آبزیان و ارتقاء سرانه مصرف در استان در جهت ایجاد امنیت غذایی
 • مطالعه و شناسایی منابع در توسعه آبزی پروری
 • توسعه محصولات فرآوری و فرآورده ای نوین و بازار آبزیان
 • افزایش مصرف سرانه ماهی در استان از طریق بر گزاری نمایشگاه ها و دور ه های آموزشی و همایش ها در جهت بالا بر دن سطح آگاهی عموم در خصوص فواید مصرف آبزیان .
 • افزایش کیفیت و کاهش ضایعات در تولید آبزیان استان.
 • تقویت بنیه آموزشی شیلات در استان
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب