• 1403/02/12 - 13:58
  • - تعداد بازدید: 186
  • - تعداد بازدیدکننده: 184
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد. دراین بازدید داوران در دوبخش تخصصی زراعت گندم، اقتصاد کشاورزی، اشتغال وکارآفرینی این مجموعه را مورد ارزیابی قرار دادند.

هدف از این ارزیابی درمسیر انتخاب مزارع نوآور و بهره ور، بررسی فنی وکارشناسی مجموعه و احصای نوآوری های ایجاد شده و نهایتا تولید دانش بنیان می باشد که منجر به بهره وری اقتصادی و ایجاد اشتغال سودآور و پایدار می شود.

گفتنی است مزارع نوآوربهره ور درراستای سیاست ایجاد امنیت غذایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی از سال گذشته دردستورکارمعاونت تحقیقات ترویج وآموزش کشاورزی وزارت جهادکشاورزی قرارگرفته و طی آن دو مزرعه دراستان تهران حائز این رتبه شدند. این مزارع دارای نوآوری درتولید محصولات کشاورزی بوده و با تولید دانش بنیان محصولات کشاورزی به بهره وری بالاتری نسبت به میانگین کشوری دست یافته اند.

برای سالجاری دراستان تهران علاوه بر دو مزرعه منتخب سال قبل پنج کاندید جدید درحوزه های زراعت، گلخانه و دام سنگین صنعتی معرفی شده که پس از موفقیت درمراحل ارزیابی به مزارع نوآور و بهره وراستان افزوده می شوند. در این بازدید مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، رئیس اداره رسانه های ترویجی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد، روسای مرکز جهاد کشاورزی بی بی سکینه و ترویج شهرستان ملارد حضور داشتند.

  • گروه خبری : خبر سمت چپ,عمومی
  • کد خبر : 5520
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب