ردیف عنوان آدرس
1 سامانه جامع مدیریت داده های کشاورزی (سامانه جامع پهنه بندی) http://10.7.234.126/login/login.php
2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی http://agrimap.maj.ir
3 سامانه اطلاعات مکانی وزارت جهادکشاورزی https://agrilib.areeo.ac.ir
4 تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی https://www.mcls.gov.ir
5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://www.anreo.com
6 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران https://eakt.iate.ir
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب