شرح وظایف توسعه بازرگانی :

1-   بهبود مدیریت توسعه بازار محصولات کشاورزی

الف : کاهش نوسانات بازار

ب : کاهش حاشیه بازار

ج : افزایش نقش تشکل ها

 

 

2-   بهبود توسعه صادرات محصولات کشاورزی

الف : مقدار ارزش صادرات محصولات کشاورزی

ب : اصلاح الگوی صادرات کشاورزی با رویکرد استفاده از مزیت های صادراتی و رقابتی

ج : کمک به ایجاد پایانه های صادراتی

 

3-   کاهش قاچاق کالا :

الف : مبارزه با عرضه میوه های قاچاق

ب: مبارزه با عرضه گل و گیاه قاچاق

ج : مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب