شرح وظایف مدیریت صنایع کشاورزی

-      رهبری و اجرای سیاستهای کلان وزارت جهادکشاورزی در احیاء بهبود و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

-      تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با توجه به ظرفیتهای تولید ، فرآوری و مصرف استان در چارچوب سیاست مصوب

-      بررسی وضعیت ضایعات محصولات غذائی کشاورزی در مراحل مختلف تولید، تبدیل ، توزیع ، مصرف و ایجاد تعامل مناسب با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه حلهای مناسب در جهت کاهش ضایعات

-      تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی لازم در زمینه احداث ، بهبود و توسعه صنایع غذائی کشاورزی هماهنگ با سایر برنامه های مربوطه

-  برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره ها و قطب های تولید به منظور افزایش بهره وری و کاهش ضایعات.

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب