سؤال.  1. مدیریت صنایع کشاورزی چه وظایفی دارد؟

پاسخ.  سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاری ها در راستای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ، بهبود بهره وری در صنایع تبدیلی از طریق اصلاح ساختار و بازسازی و نوسازی صنایع.
 
سؤال.  2. مهمترین فعالیت های مدیریت صنایع کشاورزی چیست؟
پاسخ.  - بررسی و کارشناسی طرح های توجیهی در زمینه میزان سرمایه گذاری ، زمین و ماشین آلات مورد نیاز طرح و ... قبل از صدور جواز تأسیس.

- کارشناسی طرح های توجیهی متقاضیان توسعه واحدهای تولیدی.

- نظارت بر اجرا و کنترل پیشرفت فیزیکی طرح ها.

- کنترل اتمام اجرای طرح ها جهت صدور پروانه بهره برداری.

- مشاوره و راهنمایی متقاضیان ایجاد طرح های صنایع تبدیلی.

- نظارت ، کنترل و توزیع شهرستانی نفت گاز حمایتی
 
 
سؤال.  3. سیاست سازمان جهاد کشاورزی در ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی چیست؟
پاسخ.  حمایت از ایجاد و توسعه طرح های اولویت دار
 
سؤال.  4. چه زمانی متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شوند؟
پاسخ.  زمانی که اجرای طرح حداقل 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد
 
سؤال.  5. مراحل صدور جواز تأ سیس چیست؟
پاسخ.  - ارائه درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مورد نظر.

- معرفی به شرکت های خدمات مشاوره ای توسط مدیریت جهاد کشاورزی جهت تشکیل پرونده ، انجام استعلام های لازم از مراجع ذیربط و تکمیل فرم های مربوط به اطلاعات فنی و اقتصادی طرح مورد نظر. 

- تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی.

- ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه و مجوزهای تأسیس سازمان جهاد کشاورزی. 

- بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح توسط مدیریت صنایع کشاورزی.

- صدور جواز تأسیس توسط مدیریت صدور پروانه و مجوز تأسیس در صورت موافقت با اجرای طرح و انطباق با تمام ضوابط و شرایط.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب