معرفی مدیر و پرسنل مدیریت زراعت

 

نام: محمودرضا

نام خانوادگی: آجودانی

عنوان: سرپرست مدیریت امور زراعت

رشته شغلی:کارشناس اصلاح نباتات و زراعت

سنوات خدمت تا کنون:13 سال

شماره تلفن:02181122713

پست الکترونیک: M.ajoudani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:بهرام

نام خانوادگی:حسامی

عنوان:معاون زراعت

شماره تلفن:02181122716

پست الکترونیک: b.hesami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سهیل

نام خانوادگی: کرم بیگی

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02181122714

پست الکترونیک:s.karambeigi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیده اکرم

نام خانوادگی:میری

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02181122739

پست الکترونیک:a.miri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مریم

نام خانوادگی:قائینی 

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02181122718

پست الکترونیک:m.ghaeini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:هما

نام خانوادگی:علیدوست

عنوان:کارشناس مسئول زراعت

شماره تلفن:02181122719

پست الکترونیک:h.alidost@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: حسنا

نام خانوادگی: فیاضی

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02181122722

پست الکترونیک:H.fayazi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: علی

نام خانوادگی: رنجبران

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02181122721

پست الکترونیک:A.ranjbaran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

لیست اخبار صفحه :1
بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،اولویت‌های این سازمان را در راستای تحقق شعار سال و همسو با برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: براساس برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه بخش کشاورزی ۵.۵ درصد تعیین شده است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب