1-جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز مکانیزاسیون در خصوص ماشینها ، ادوات و تجهیزات مورد استفاده و کاربران آنها ، واحدهای مکانیزاسیون و تعمیرگاههای موجود در استان و طبقه بندی ، بهنگام سازی و انتشار و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.

2- تهیه برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه مکانیزاسیون با همکاری قسمت های ذیربط در استان در قالب سیاستها و برنامه های کلان.

3- برآورد کمی و کیفی ماشینها ، ادوات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق برنامه های مصوب متناسب با ویژگیهای فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و اقلیمی هر منطقه و تعیین ضوابط و توزیع سهمیه استان بین شهرستانها براساس سیاستهای مرکز و نظارت بر توزیع توسط شهرستانها.

4-ساماندهی و صدور مجوز های لازم برای ایجاد واحد های مکانیزاسیون کشاورزی در سطح استان و نظارت بر عملکرد آنها و هماهنگی با واحدهای مرتبط درونی و بیرونی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت توسعه، تقویت، هدایت و حمایت از واحد های مکانیزاسیون و تشکلهای صنفی آنها.

5-ظرفیت ­سنجی و تدوین نظام استقرار واحدهای مکانیزاسیون کشاورزی در استان و درجه بندی و سازماندهی واحدهای مکانیزاسیون و انتخاب و تشویق واحدهای نمونه بر اساس سیاستهای مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی.

6- بررسی عوامل موثر در موفقیت واحدهای مکانیزاسیون جهت معرفی و توسعه آنها و شناسائی موانع و مشکلات موجود در ایجاد و پایداری آنها.

7-بررسی عملکرد سالیانه ماشینهای نیرو محرکه (تعداد روز کارکرد واقعی و تعداد روزهای خرابی ماشین و لنگی کار در دوره های کاری ) در استان و انعکاس به مرکز

8-ایجاد مزارع الگوئی برای توسعه کاربرد فناوری و روشهای جدید و مناسب و ارزیابی عملکرد ماشینها و ادوات الگوئی و بررسی سازواری آنها و ارسال گزارشات فنی به مرکز

9-نظارت بر اجرای صحیح عملیات مکانیزاسیون کشاورزی توسط واحد های ذیربط در سطح استان و انجام اقدامات لازم در جهت کاهش ضایعات خصوصا در مرحله برداشت غلات و همکاری در برنامه ریزی و همچنین نظارت بر مدیریت آرایش و بکار گیری کمباین در داخل و خارج استان

10-نیاز سنجی و برنامه ریزی و پیگیری برای اجرای دوره های آموزشی با هماهنگی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه تعمیر ، نگهداری و کاربرد صحیح ماشینها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فنی کاربران آنها ، کارشناسان، مروجین و اعضای واحد های مکانیزاسیون

11-شناسائی اشکالات فنی ماشینها ، ادوات و تجهیزات و انعکاس به مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و نظارت بر فعالیت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح استان و رسیدگی به شکایات خریداران ‌آنها

12-برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم برای ایجاد نمایشگاه ماشینها ، ادوات و تجهیزات کشاورزی در سطح استان در طول سال توسط ارگانهای ذیربط

13- بررسی و شناخت تنگناها و مشکلات و اعلام نیاز و پیشنهادات و همکاری در اجرای برنامه ها و سیاستهای مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

14- تهیه و محاسبه شاخص های مکانیزاسیون کشاورزی استان ( درجه ، ضریب) در جهت تدوین برنامه های استان و کشور

15-شناسائی و ساماندهی فروشگاهها و نمایندگی های فروش ماشینها و ادوات کشاورزی و نظارت بر فعالیت آنها

16-برآورد سوخت مصرفی انواع ماشینها، تجهیزات بخش کشاورزی و هماهنگی لازم با مدیریت توسعه بازرگانی و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در جهت تامین آن

17-تهیه و تدوین دستور العملهای فنی در زمینه آشنائی با تنظیمات و کاربرد ماشینها و ادوات کشاورزی.

18-همکاری با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات در خصوص ارزیابی طرحهای مکانیزاسیون.

19- همکاری با زیر بخش زراعت در پروژه­های آرمانی مدیریت جامع کلیه محصولات زراعی و پروژه تولید بذر محصولات زراعی در مراحل کاشت، برداشت و فرآوری.

20-ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی به متقاضیان سرمایه گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب