شرح وظایف مدیریت حفظ نباتات :

اجرائی نمودن سیاستها ، مقررات و خط مشی های ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات و نظارت بر حسن اجرای آنها در سطوح مختلف تابعه شامل :

1- برنامه ریزی جهت پایش مستمر منابع گیاهی منطقه در برابر آفات ، بیماریها و علفهای هرز و شرایط پیشگیری از ورود آفات و بیماریهای غیر بومی از مناطق همجوار

2- تهیه و تدوین دستور العمل های فنی مربوط به نحوه ، زمان و شرایط پیشگیری و مبارزه با آفات گیاهی و ابلاغ آن به واحد های اجرایی مستقر در شهرستانها

3- برنامه ریزی و مبارزه با آفات عمومی و قرنطینه ای و مشارکت در مبارزه با آفات همگانی درصورت نیاز    

4- اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن کشاورزان و جلب مشارکتهای عمومی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

5- نظارت بر نحوه ، اجرای ضوابط و استاندارد های قرنطینه ای توسط ایستگاههای قرنطینه گیاهی (صدور گواهی بهداشت نباتی محصولات کشاورزی صادراتی ، بررسی وصدورمجوز ترخیص محصولات کشاورزی وارداتی ،ردیابی و کنترل عوامل قرنطینه داخلی ، صدور گواهی بهداشت برای انتقال نهال ،قلمه در داخل کشور،انجام کنترلهای قرنطینه ای بعد از ورود بر روی اندامهای گیاهی وارداتی)

6- نظارت بر تامین و توزیع سموم و آفتکش های شیمیایی و غیرشیمیایی

7- نظارت عالی بر عملکرد واحدهای گیاهپزشکی ، وصدور و تمدید پروانه فعالیت کلینیکهای گیاهپزشکی ، شرکتهای دفع آفات وفروشندگیهای سموم (صدور پروانه  توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان )