نام:شاهرخ

نام خانوادگی:آقارفیعی

عنوان:سرپرست مدیریت حفظ نباتات

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:

شماره تلفن:02181122727

پست الکترونیک:sh.agharafiei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فرهاد

نام خانوادگی:اقوامی

عنوان:معاون حفظ نباتات

شماره تلفن:02181122728

پست الکترونیک:f.aghvami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مرضیه

نام خانوادگی:غلامی

عنوان:کارشناس مسئول طرح وبرنامه

شماره تلفن:02181122726

پست الکترونیکی:m.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:ابراهیمی

عنوان:کارشناس مسئول سموم 

شماره تلفن:02181122733

پست الکترونیکی:m.ebrahimi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مریم 

نام خانوادگی:یحیایی

عنوان:کارشناس مسئول قرنطینه 

شماره تلفن:02181122731

پست الکترونیک:m.yahyaei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیده زهرا

نام خانوادگی:موسوی

عنوان: کارشناس مسئول سبزی و صیفی و گلخانه

شماره تلفن:02181122732

پست الکترونیک:z.mousavi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه 

نام خانوادگی:پورولی 

عنوان:کارشناس مسئول پیش آگاهی و آفات محصولات باغی 

شماره تلفن:02181122734

پست الکترونیک:f.pourvali@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:امیر

نام خانوادگی:اسدی

عنوان:کارشناس مسئول آفات عمومی وهمگانی وزراعی

شماره تلفن:02181122730

پست الکترونیک:a.asadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:نسیم

نام خانوادگی:رفیعی

عنوان:کارشناس مسئول سلامت محصولات گیاهی

شماره تلفن:02181122746

پست الکترونیک:b.kharazi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیمین

نام خانوادگی:شاهسون

عنوان:کارشناس قرنطینه

شماره تلفن:02181122735

پست الکترونیک:s.shahsavand@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

لیست اخبار صفحه :1
دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در کنگره ۱۲ هزار شهید استان تهران (اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان)

دعوت از آحاد جامعه برای شرکت در کنگره ۱۲ هزار شهید استان تهران (اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان)

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پیامی خانواده بزرگ کشاورزی استان و عموم مردم شهیدپرور، انقلابی و ولایتمدار و دلدادگان به مکتب ایثار و شهادت را برای شرکت در مراسم کنگره ملی سرداران و دوازده هزار شهید استان تهران ( اجلاسیه شهدای جهاد کشاورزی و عشایر استان تهران) دعوت کرد.

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب