ردیف عنوان  آدرس
1 سامانه کارا 

http://kara.mcls.gov.ir

2 سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا) 

http://cita.maj.ir

3 سامانه پنجره واحد Eagri.maj.ir
4 معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی Horticulture.maj.ir

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب