شرح وظائف مدیریت امور طیور و زنبور عسل:

بخش طیور صنعتی:

این بخش شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار ، پولت، مرغ مادر گوشتی و تخم گذار می باشد. وظائف در این بخش شامل برنامه ریزی و سیاست گذاری  در راستای حمایت از این بخش از طریق برگزاری جلسات کارگروه مدیریت، عضویت در کمیته فنی کشوری طیور صنعتی و مرغ گوشتی، پیگیری واگذاری امور به بخش خصوصی، تشکل ها و شرکت های مشاوره ای،ساماندهی واحدهای غیر مجاز طیور، بازدید کارشناسی از مرغداری های صنعتی ، جمع آوری و پردازش اطلاعات( جوجه ریزی،کشتار،تولید گوشت مرغ و..)، پیگیری تسهیلات جهت تجهیز و نوسازی مرغداری ها ، قیمت گیری روزانه تولیدات طیور وتهیه بانک اطلاعاتی می باشد.

بخش سایر ماکیان:

شامل واحدهای پرورش کبک،بلدرچین، بوقلمون ، شترمرغ، اردک، پرندگان زینتی و سایر پرندگان قابل پرورش صنعتی است. از وظائف این بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه واحدهای سایر ماکیان ، مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران،پیگیری هماهنگی و همکاری اجرای برنامه های آموزشی ترویجی مرتبط با این بخش ، جمع آوری آمار و اطلاعات تولیدات این بخش و ارزیابی عملکرد مزارع پرورش ، پیگیری تشکل های تخصصی و تعاونی های مرتبط ، پیگیری مسائل مربوط به جوجه ریزی، تأمین سوخت و....  این بخش می باشد.

بخش زنبور عسل:

استان تهران با عملکرد تولید عسل بیش از 1000تن در سال و بیش از 800 نفر زنبور دار و شاغل در این بخش فعالیت داشته و از وظائف این مدیریت در راستای حمایت از این صنعت به منظور افزایش تولید می توان به انجام اخذ گزارش سرشماری سالانه زنبور عسل و بررسی تعداد زنبورستانها و کلنی های موجود، ارزیابی میزان متوسط تولید عسل و سایر محصولات هر کلنی (شامل عسل بدون موم و با موم و سایر محصولات) ، ثبت مشخصات زنبورستان ها، صدور مجوز کوچ و استقرار زنبورستان ها،ارائه خدمات حمایتی (شامل صدور شناسنامه زنبوردار،  تأمین نهاده ها و...)، عضویت در کمیته فنی کشوری زنبور عسل، تشکیل ستاد گرده افشانی، مشاوره و راهنمایی فعالان در این بخش و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ترویجی اشاره داشت.

بخش نوغانداری(پرورش کرم ابریشم)

استان تهران با دارا بودن 192 هکتار سطح زیر کشت درخت توت و شرایط آب و هوایی مناسب بستری مناسب برای پرورش کرم ابریشم می باشد . بنابراین از وظایف این مدیریت زمینه یابی ، آموزش و ترویج نوغانداری، ارائه مشاوره و راهنمایی های لازم، توزیع جعبه تخم نوغان و هماهنگی به منظور تأمین نهال توت در بین متقاضیان پرورش می باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب