ردیف

عنوان

آدرس

1

وزارت جهاد کشاورزی- معاونت امور تولیدات دامی

http://dla.maj.ir

2

سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری(سیتا

www.cita.maj.ir

3

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

www.sps.bki.ir

4

سامانه سماصط

https://www.samasat.ir

5

سایت نظام مهندسی و کشاورزی استان تهران

www.anreo.ir

6

سایت پشتیبانی امور دام کشور

www.iranslal.com

7

تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی 

www.agrilib.ir

8

پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری 

https://www.itpnews.com

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب