1-آیا صدور مجوز احداث و یا توسعه مزارع مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار مجاز می باشد؟

با عنایت به ظرفیت موجود در پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار در کشور ایجاد ظرفیت های جدید امکان پذیر نمی باشد ولیکن  در استان  تهران توسعه این واحدها تنها از طریق افزایش ظرفیت واحدهای مرغداری های تخم گذار و گوشتی (کمتر از حداقل اعلام شده 15000 قطعه) با رعایت کلیه ضوابط فنی، بهداشتی، زیست محیطی و دارا بودن اهلیت فنی و اقتصادی وجود دارد.

2- آیا صدور مجوز احداث مزارع مرغ مادر گوشتی و یا بوقلمون مادر مجاز است؟

با عنایت به تکمیل بودن ظرفیت های موجود مرغ مادر گوشتی در کشور ، ایجاد واحدهای جدید از اولویت های جهاد کشاورزی نبوده و صرفاً در راستای سیاست تولید یکپارچه صدور مجوز مرغ مادر گوشتی برای شرکت های دارای مجوز فعالیت زنجیره با رعایت حداقل و حداکثر ظرفیت توسط معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صورت می پذیرد.

صدور مجوز تأسیس و توسعه پرورش بوقلمون مولد در صورت مالکیت حداقل چهل هزار قطعه بوقلمون گوشتی فعال بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سماصط و یا دارای شرایط ساختار فیزیکی توسط معاونت امور تولیدات دامی قابل بررسی می باشد.

3- آیا ایجاد واحد بوقلمون گوشتی مجاز است؟

صدور مجوز برای احداث واحدهای پرورش بوقلمون گوشتی با رعایت حداقل و حداکثر ظرفیت ذکر شده در سیاست های راهبردی و برنامه ریزی تولید در بخش طیور سال 1398 به غیر از استان های گیلان، مازندران و گلستان بلامانع است.

4- آیا تغییر کاربری واحدهای طیور به مرغ گوشتی ، مرغ تخم گذار، پولت و مرغ مادر مجاز می باشد؟

هرگونه تغییر کاربری واحدهای دارای پروانه بهره برداری و تأسیس با رعایت کلیه ضوابط و مقررات موجود و ذکر شده در سیاست های راهبردی و برنامه ریزی تولید در بخش طیور سال 1398 انجام می شود(رجوع به قسمت سیاست های مرتبط به بخش ).

 

نکته: جهت رفع ابهامات و دریافت پاسخ سوالات احتمالی به قسمت سیاست های مرتبط به بخش  مراجعه شود.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب