ردیف

عنوان

آدرس

1

سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا)

www.cita.maj.ir

2

سامانه کارا

www.kara.mcls.gov.ir

3

سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی

www.sps.bki.ir

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب