پرسش و پاسخ

سوال 1: معاملات سازمان به چه صورتی به اطلاع عموم میرسد؟

پاسخ: از طریق دو نوبت نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)                                                                                                                                                                                                                                             

سوال 2:آیا تحویل اسناد به صورت فیزیکی الزامی است؟

پاسخ: با عنایت به راه اندازی سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت و بارگذاری اسناد در داخل سامانه نیازی به تحویل اسناد به صورت فیزیکی نیست به غیر از پاکت تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف) که باید تحویل اداره امور پیمانها و قراردادها گردد. 

 

سوال 3:شرح خدمات ونحوه انجام پروژه ها به چه صورت میباشد؟

پاسخ: درخصوص شرح خدمات و نحوه انجام پروژه ها باید با واحد تخصصی پروژه مورد نظر تماس گرفته شود. 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب