شرح وظایف اداره امور حقوقی 

1-پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان در مراجع قضایی و دیوانه عدالت اداری  

2-اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات مربوط با بخش کشاورزی عمل نموده باشد

3-وصول مطالبات سازمان
4-
نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان 

5-اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان

6-پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان

7-ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به سازمان

8- ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم.) تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای ثبت مورد نیاز ادارات و مدیریت ها و معاونت های سازمان(

9-رسیدگی‌ به اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها

10-ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان سازمان

11-حمایت قضایی از کارکنان سازمان و واحد های تابعه در راستای وظایف محوله اداری
 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب