سوال1-  مدت اسارت آزادگان برای تعیین امتیاز مدت سنوات و تجربه چگونه محاسبه خواهد شد؟

جوابمدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه جدول شماره ۳ بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه می باشد.

 

سوال2-  آیا سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارکنان شاغل در دانشگاهها در زمره سوابق بخش دولتی می باشد یا خیر؟

جوابچنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد.

 

سوال3-  در خصوص حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال و شهیدان با توجه به عدم دوره آموزشی چگونه خواهد بود؟

جوابحقوق و مزایای جانبازان و شهدای مشمول قانون حالت اشتغال همانند کارکنان مشابه (با دو گروه یا درجه بالاتر در گذشته ) بدون کسب امتیاز دوره های آموزشی با قانون تطبیق داده می شود بدیهی است چنانچه جانبازان قبل از اینکه از کارافتاده و مشمول قانون فوق الذکر شده باشند، دوره های آموزشی مصوب را طی نموده باشند از امتیاز مربوط بهره مند می گردند.

 

سوال 4- در ماده ۶۸ بند ۲ کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ ۱۲۵ امتیاز درنظر گرفته می شود. با این حال در تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل فصل دهم برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ ۱۳۰ امتیاز در نظر گرفته می شود؟ استناد نهایی کدام مورد است ۱۲۵ یا ۱۳۰؟ آیا خدمت اداری فقط محدود به افرادی است که دارای پست سازمانی در حکم استخدامی هستند یا افرادی که مأمور به مناطق می شوند نیز مشمول این امتیاز خواهند بود؟

جواببراساس جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد قابل افزایش می باشد، لذا در اجرای جزء ب بند ۱۱ قانون فوق برای هر سال خدمت در مناطق جنگ زده ۱۳۰ امتیاز در نظر گرفته شده است. ضمناً کارمندانی که با حکم ماموریت (غیر از ماموریت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نیز مشمول کسب امتیاز فوق می باشند.

 

سوال 5- اگر ایثارگری با دیپلم استخدام شود مدرک تحصیلی او فوق دیپلم محسوب می شود، اگر در طول خدمت کارشناسی بگیرد آیا باز هم باید کارشناسی ارشد محاسبه شود؟

جوابایثارگرانی که در طول خدمت مدرک تحصیلی قابل قبول بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مربوط ارایه می نمایند، می توانند با رعایت ردیف های ۲۳، ۲۶ و ۲۷ این نامه و مقررات مربوط از مزایای مقطع بالاتر از مدرک ارایه شده بهره مند شوند.

 

سوال6-  آیا موافقت دستگاه برای بازنشستگی کارکنان مشاغل تخصصی با ۳۰ سال سابقه خدمت الزامی می باشد؟

جواببراساس بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان ۳۰ سال خدمت سن آنان کمتر از ۷۰ سال است می توانند با درخواست خود برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال ادامه کار دهند لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان ۳۰ سال خدمت ملاک عمل نمی باشد.

 

سوال7-  به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان، سنوات خدمت و حداقل سن پیش بینی شده تا ۵ سال کمتر می باشد. آیا در صورت بازنشستگی این کارکنان با سنوات ارفاقی ۲۵ سال، حقوق و پاداش بر مبنای ۳۰ سال پرداخت خواهد شد یا خیر؟

جواباستفاده از مزایای تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت وزیران به طور همزمان مجوزی ندارد.

 

سوال8- با توجه به اینکه در نظام هماهنگ حقوق بازنشسته براساس میانگین دو سال آخر تعیین می شد، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کسانی که در سال 98 بازنشسته شود چگونه محاسبه می گردد.

جوابحقوق بازنشستگی کارمندانی که از تاریخ 1/1/98 به بعد با ۳۰ سال سابقه خدمت دولتی و یا به استناد آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند کماکان براساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه می گردد. ضمناً براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر ۳۰ سال در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی باشد

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب