شرح وظائف:

 

- برنامه ریزی و مشارکت در کلیه برنامه ها و فعالیت های مرتبط با تهیه و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی از جمله پیشنهاد جابه جایی و ارتقاء نیروی انسانی جهت استفاده بهینه و افزایش کارایی

- برنامه ریزی و هدایت و نظارت بر امور مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی کارکنان

- اجرای کامل سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع و سایر دستگاه های ذیربط

- بررسی و ارائه پیشنهاد لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی، تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی، شرح وظایف تفصیلی سازمان با رعایت ضوابط ساختار سازمانی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ارائه پیشنهاد های لازم

- برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری در استقرار و اجرای طرح های اتوماسیون یکپارچه اداری، مالی و پشتیبانی وزارت متبوع و نظارت بر نظام ها و فرایندها و اقدامات مربوط به فناوری اداری و اجرای تحقق دولت الکترونیک و نظارت بر تهیه و ساماندهی و بروزرسانی سیستم های اتوماسیون اداری و ....

- بررسی و اعلام نظر در خصوص قوانین،آیین نامه ها، تصویب نامه ها و اساس نامه ها از بعد تشکیلاتی

- برنامه ریزی و هماهنگی ارزیابی و توسعه مدیران

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب