نام: ندا
نام خانوادگی: عبدالهی
عنوان: رئیس امور ایثارگران

رشته شغلی:

سنوات خدمت تا کنون:15 سال

شماره تلفن: 02181122438
پست الکترونیک:n.abdollahi@tehran-agri.ir
آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28
صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191 

نام:پروین

نام خانوادگی:تقی زاده

عنوان: کارشناس اداره امور ایثارگران 

شماره تلفن: 02181122431

پست الکترونیک: p.taqizade@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

لیست اخبار صفحه :1
بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

بازدید داوران پارک علم وفناوری از اولین مزرعه نوآور و بهره ور استان تهران

فرآیند ارزیابی تعریف شده توسط دفترترویج دانش وفناوری کشاورزی وزارتخانه ازمزارع نوآور و بهره ور با بازدید داوران منتخب اعزامی پارک علم وفناوری کشاورزی کشور از مزرعه نوآوربهره ور آقای زارع بیاتی درشهرستان ملارد کلیدخورد.

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران؛ همسو با برنامه هفتم/رشد سالانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،اولویت‌های این سازمان را در راستای تحقق شعار سال و همسو با برنامه هفتم عنوان کرد و افزود: براساس برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه بخش کشاورزی ۵.۵ درصد تعیین شده است.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب