شرح وظایف

- نظارت و مشارکت در تعیین و تدین برنامه های جامع آب و خاک هماهنگ با نیازها و امکانات و اولویتها

- نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی در زمینه تجهیز و نوسازی اراضی مطابق با مشخصات فنی و کنترل کیفیت عملیات

- مطالعه و برنامه ریزی عملیات اجرایی و مراحل مختلف اصلاح مسیر ، پوشش انهار سنتی ، مرمت و لایروبی و نگهداری قنوات لایروبی و احداث زهکشهای انتقال آبهای سطحی مازاد و برنامه ریزی انجام عملیات اجرایی برای پروژه های فرعی آبیاری و زهکشی

- انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه شناخت کلیه روشها و سیستمهای مربوط به افزایش

- برنامه ریزی در جهت مهار آبهای سطحی با اجرای بندهای انحرافی و سدهای مخزنی به منظور دست یابی به مرتع به آب جهت مصارف کشاورزی

- برنامه ریزی در جهت تغذیه سفره های زیرزمینی در مناطقی که شدیدا مورد نیاز است

- برنامه ریزی در جهت تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی به منظور توزیع یکنواخت آب د راراضی کشاورزی

- برنامه ریزی کلان در جهت مدیریت آب در مزارع

- برنامه ریزی به منظور توسعه روشهای مدرن آبیاری در اراضی کشاورزی در جهت صرفه جوئی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری

- برنامه ریزی کلان در جهت مرمت قنوات استان

- برنامه ریزی در جهت استفاده از آب موجود به منظور تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی با احداث ایستگاه های پمپاژ

- برنامه ریزی در جهت احداث زهکشهای سطحی و زیرزمینی در مناطق پرآب به منظور جلوگیری از زهدار شدن اراضی زراعی

- برنامه ریزی به منظور جلوگیری از پرت آب موجود و لیتر در جریان آن با احداث کانال های آبیاری و لوله گذاری خطوط انتقال

- برنامه ریزی کلان آموزشی در جهت آگاه کردن زارعین و مشارکت آنان در طرحهای زیربنایی کشاورزی به منظور برطرف نمودن مشکلات اجتماعی موجود

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب